Implementatie

Stap 1: de verkenning
In een eerste gesprek exploreren we samen het doel wat de praktijk voor ogen heeft en welke stappen hiervoor nodig zijn. Er zijn veel mogelijkheden om de behandelingen zo leuk mogelijk te maken. Samen maken we een keuze welke methode het beste bij de praktijk past.

Stap 2: de verandering
Afhankelijk van de vastgestelde doelen zijn er een of meerdere contactmomenten op de praktijk. Dit kan variëren van cursus of workshop voor het hele team tot training aan de stoel.

Stap 3: nazorg
Bijna net zo belangrijk als de verandering is de nazorg. Elke behandelaar weet: zonder goede nazorg geen blijvend resultaat. Samen stellen we vast welke nazorg nodig is voor een duurzame verandering.

Contact